Giới thiệu Doanh nghiệp dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh

Tên doanh nghiệp: DNTN dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh

Địa chỉ Văn phòng: 67 Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Địa chỉ Vườn ươm: Thôn Bình An, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Tel: 056.3846567 - 056.3847767

Mã số thuế: 4100546590

Chủ doanh nghiệp: Phan Thị Hạnh - Mobile: 0914.177514

VÀI NÉT VỀ ĐƠN VỊ:

 • DNTN Dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh thành lập ngày 20/12/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 01 000 617 do Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.
 • Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp.
 • Công nghệ sản xuất: nuôi cấy mô và giâm hom.
 • Loài cây giống sản xuất chủ yếu: Keo lai (Dòng BV10, BV16, BV32) và Bạch đàn U6.
 • Công suất thiết kế: 6.000.000 cây Bạch đàn mô + 4.000.000 Keo lai mô + 5.000.000 cây Keo giâm hom.
 • Số lượng cây đã sản xuất và tiêu thụ năm 2007:
  • Keo lai hom: 1.000.000 cây
  • Bạch đàn mô U6: 3.000.000 cây
 • Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2008:
  • Keo lai hom: 5.000.000 cây
  • Bạch đàn mô U6: 5.000.000 cây
 • Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2009:
  • Keo lai hom: 5.000.000 cây
  • Bạch đàn mô U6: 5.000.000 cây
  • Keo Lai Mô: 1.000.000 cây
 • Nguồn giống: Doanh nghiệp hiện có:
  • 0,57 ha vườn ngân hàng dòng 3 dòng keo BV10, BV16, BV32.
  • Ngân hàng giống cấy mô keo lai BV10, BV16, BV32 và Bạch đàn mô U6.
 • Hệ thống phòng nuôi cấy mô diện tích 290 m2 với đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết.
 • Hệ thống vườn ươm có diện tích 1,5 ha gồm 20 nhà giâm hom di động với đầy đủ hệ thống nhà lưới, bạt, vòm che và hệ thống tưới phun tự động.
 • Thị trường tiêu thụ: Cung cấp cho khách hàng trong tỉnh và ở một số tỉnh lân cận như: Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam…
 • Quy cách sản phẩm: Cây Bạch đàn mô mầm trong lọ, Cây Bạch đàn cấy mô thành phẩm trong bầu, Cây Keo lai giâm hom thành phẩm trong bầu, hom keo lai đã ra rễ trần, hom Keo lai sơ chế, tinh chế...
 • Phương thức giao nhận: Tại vườn ươm của doanh nghiệp, tại Vườn ươm của Khách hàng hoặc tại chân công trình.

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP:

1. Quá trình thực hiện quy chế Quản lý giống cây lâm nghiệp từ khi có Quy chế cấp tỉnh:

 • Ngày 27/7/2004, UBND tỉnh Bình định ban hành quy chế Quản lý giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời với việc ban hành các văn bản về kỹ thuật gieo ươm, sản xuất một số loại cây trồng lâm nghiệp, đóng vai trò định hướng chỉ đạo cho công tác sản xuất kinh doanh giống cây trồng tại địa phương.
 • Ngày 20/12/2004, Doanh nghiệp bắt đầu đi vào họat động chính thức và thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục và quy trình, hướng dẫn kỹ thuật trong công tác xây dựng nguồn giống, sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp theo quy chế Quản lý giống lâm nghiệp của Tỉnh. Việc thực hiện quy chế gồm các bước:
  • Đăng ký và cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống.
  • Đăng ký và cấp chứng nhận đơn vị đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.
  • Đăng ký kế họach sản xuất kinh doanh cây giống vào đầu mỗi năm sản xuất.
  • Quản lý việc sản xuất cây con trong vườn ươm thông qua việc cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin trong sổ Nhật ký vườn ươm và Hồ sơ theo dõi sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.
  • Thông báo sản xuất và đề nghị cấp chứng chỉ nguồn gốc giống của từng lô cây con.
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị khi kết thúc năm sản xuất.

2. Quá trình thực hiện quy chế Quản lý giống cây lâm nghiệp từ khi có Quy chế của Bộ Nông nghiệp & PTNT:

 • Ngày 29/12/2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN quy định về thủ tục giám sát về chuỗi hành trình giống cây lâm nghiệp. chi cục phát triển lâm nghiệp đã có hướng dẫn cụ thể những thay đổi trong công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo quy chế 89. Qua đó việc thực hiện quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 89 của Doanh nghiệp là khá thuận lợi.

Ảnh

Đoàn Tham quan