Video Quy trình nhân giống cây keo lai cấy mô của Doanh nghiệp dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh do Đài truyền hình Bình Định thực hiện: