Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh chuyên sản xuất và kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp.

Công nghệ sản xuất: nuôi cấy mô và giâm hom.

Loài cây giống sản xuất chủ yếu: Keo lai (Dòng BV10, BV16, BV32) và Bạch đàn U6.

Công suất thiết kế: 4.000.000 cây Bạch đàn mô + 4.000.000 Keo lai mô + 2.000.000 cây Keo giâm hom.

Quy cách sản phẩm: cây Bạch đàn mô mầm trong lọ, cây Bạch đàn cấy mô thành phẩm trong bầu, cây Keo lai mô đầu dòng, Keo lai mô trồng rừng, cây Keo lai giâm hom thành phẩm trong bầu, hom keo lai đã ra rễ trần, hom Keo lai sơ chế, tinh chế...